Formularz zgłoszeniowy

Chcąc wziąć udział w przygodzie proszę o rezerwację miejsca na wskazanym obozie/warsztacie/kursie.

Dane osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)


Dane uczestnika

Imię i nazwisko (wymagane)

Data urodzenia (wymagane, format daty rrrr-mm-dd)

Adres zamieszkania (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Na Szlaku (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)." w celach realizacji przedmiotu umowy. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Fundację Na Szlaku informacji handlowych drogą elektroniczną, dotyczących realizowanych imprez turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Zapoznałem się i akceptuje Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Fundację Na Szlaku.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide